Zrównoważony rozwój

Jesteśmy zaangażowani w strategiczny rozwój i adaptację, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko. 

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska

Reiner jest aktywnie zaangażowany w pracę nad ciągłym doskonaleniem możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów zużywanych w naszych procesach, a także wdrażaniem polityk mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zużycia energii odnawialnej.

Sostenibilidad Reiner

Zmniejszenie naszego śladu węglowego

Największy wpływ na nasz ślad węglowy ma wykorzystanie źródeł energii. W związku z tym firma Reiner zobowiązała się do wdrożenia paneli słonecznych we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych i wybrania odnawialnych źródeł energii.