Nota prawna

Własność intelektualna strony internetowej

Copyright © 2024, REINER GROUP, wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa własności intelektualnej do strony internetowej, projektu graficznego i kodów są własnością REINER GROUP.

Spółka ta posiada wyłączne prawa do ich wykorzystywania w dowolnej formie, a w szczególności prawa do powielania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania i przekształcania. Prawo do częściowego powielania jej zawartości jest przyznawane pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych poniżej, a wszelkie działania, które nie zostały wyraźnie autoryzowane przez REINER GROUP, są zabronione.

Warunki częściowej reprodukcji

Warunki częściowego powielania strony internetowej są następujące:

Że jest to zgodne z celami i interesami REINER GROUP.

Odbywa się to w celu uzyskania zawartych informacji, a nie w celach komercyjnych lub do użytku innego niż indywidualny lub prywatny.

Żadna treść zawarta na tej stronie nie została w jakikolwiek sposób zmodyfikowana.

Żaden element dostępny na tej stronie nie jest wykorzystywany, kopiowany ani rozpowszechniany oddzielnie od tekstu lub innych treści, które mu towarzyszą.

REINER GROUP zostanie o tym uprzednio powiadomiona na piśmie i w sposób niepodważalny, a podmiot ten uzyska poświadczoną zgodę na takie wykorzystanie.

Powielane elementy nie będą następnie przekazywane osobom trzecim ani instalowane na serwerze podłączonym do Internetu lub sieci lokalnej.

Aktualizacja strony internetowej

REINER GROUP zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub usunięcia informacji zawartych na swoich stronach internetowych, a nawet do ograniczenia lub odmowy dostępu do tych informacji.

Informacje zawarte na tych stronach są ważne w dniu ich ostatniej aktualizacji i należy je traktować jako informacje orientacyjne dla użytkownika, związane z produktami i usługami oraz innymi informacjami zawartymi na tych stronach. Użytkownik może potwierdzić datę aktualizacji dowolnej informacji, jeśli jest to wymagane, za pośrednictwem skrzynki e-mail dostępnej na samej stronie internetowej.

Odpowiedzialność za zawartość strony internetowej

REINER GROUP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie treści i zastrzega sobie prawo do ich aktualizacji w dowolnym momencie, usunięcia, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do nich, tymczasowo lub na stałe.

REINER GROUP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które nie zostały zawarte na tych stronach internetowych, a zatem nie zostały stworzone przez REINER GROUP lub nie zostały opublikowane pod jej nazwą.

REINER GROUP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności, które mogą powstać między wersją drukowaną jej dokumentów drukowanych a wersją elektroniczną tych samych dokumentów opublikowanych na jej stronach internetowych. REINER GROUP nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z witryny przez osoby niepełnoletnie.

REINER GROUP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zawartość witryny może obrażać wrażliwość osób niepełnoletnich. Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie prawidłowego korzystania z narzędzia, jakim jest Internet, oraz towarzyszenie nieletnim w ich sesjach.

Odpowiedzialność za linki

REINER GROUP nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich połączonych linkami ze stronami internetowymi REINER GROUP lub które nie są bezpośrednio zarządzane przez naszego administratora.

Funkcja linków, które pojawiają się na tej stronie, służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie oznacza sugestii, zaproszenia ani rekomendacji do odwiedzenia stron docelowych.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

REINER GROUP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z niezaktualizowanych wersji przeglądarek, ani za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego działania przeglądarki.

Poufność danych

REINER GROUP informuje, że w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do niektórych usług strony internetowej, konieczne jest gromadzenie danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami, które się rozwijają lub mają zastosowanie, REINER GROUP informuje, że przystąpi do utworzenia zautomatyzowanego pliku danych osobowych, który będzie gromadził te dane, które są niezbędne do umożliwienia dostępu i korzystania z usług internetowych.

REINER GROUP gwarantuje podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia poufnego traktowania tych danych.

Użytkownik będzie w każdym przypadku odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych. Jeśli użytkownik chce poznać lub zmodyfikować zgromadzone dane, wystarczy, że wyśle wiadomość e-mail na adres consultas@reiner.es.

Własność obrazów

Wszystkie obrazy na tej stronie są własnością REINER GROUP. Są one chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej.

Kopiowanie, powielanie i publiczne udostępnianie jest zabronione.

Ich sprzedaż lub wynajem są zabronione.

Ich rozpowszechnianie, pobieranie, przesyłanie i przechowywanie w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku jest surowo zabronione.